Uppdrag

Citycon är ett finskt fastighetsföretag som har specialiserat sig på shopping centrum. De har idag totalt 33 centrum som de förvaltar fördelat i Finland, Sverige, Estland och Lettland.

I Liljeholmen där de slår upp portarna för ett nytt centrum har de även sitt nya svenska kontor.

Citycon ville ha hjälp med att ta fram ett unikt signum som skulle användas för affischer och till trycksaker för kontoret.

Lösning

Mitt arbete blev att fotografera vanligt förekommandeprodukter i ett köpcentrum och skapa ett alfabet av dessa som sedan gick att använda i t.ex. inbjudningar,
foldrar och affischer.

Arbetesgrupp: Stefan Lindros/creativ director Claes Ohlson/copywrighter Johan Gramén/fotograf och grafisk formgivare
Produktionsår 2008-09

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Vernissagekort
2. Folder

1.Produkt alfabet
Varje bokstav finns i minst två bildlösningar, upptill fyra för de mest frekventa bokstäverna.